Om meg

Izabela Rządeczka-Juga
Konservator NKF-N
I 2000 mottok jeg en mastergrad i bevaring av maleri og polykromatisk skulptur ved Nikolaus Kopernikus Universitet i Torun.
Senere var jeg involvert i en rekke bevarings- og restaureringsprosjekter: altertavler, skulpturer, malerier på lerret og veggmalerier.
I 2006, etter å ha flyttet til Storbritannia mens jeg jobbet som frilanser, samarbeidet jeg med Seven Stories - Nasjonalt Senter for Barnebøker mens de bidro til å forberede sine utstillinger.
Etter å ha flyttet til Norge, driver jeg fra 2013 mitt eget konserveringsstudium i Trondheim. Blant mine klienter er: Ringve Musikkmuseum, Trondheim kunstmuseum, Trondheim kommune og mange private kunst-kjære personer.
For tiden jobber jeg på NTNU Vitenskapsmuseet hovedsakelig på en kirkesamling og Nasjonallaboratoriene for datering ved identifikasjon av treslag i arkeologiske funn.